Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Montering av alla delar

Assembly of all parts

Efter ungefär fem månader börjar renoveringen av motor och växellådan bli klar. Nu återstår bara montering av de olika delarna innan nästa fas i renoveringen påbörjas.

After about five months, the restoration of the engine and transmission is almost done. Only the assembly of the different parts remains before the next phase of the restoration begins.

Bakre motorfästet färdigt för montering.

The rear engine mount ready for assembly.

Svänghjulet med koppling på plats efter rengörning och kontroll.

The flywheel with the clutch was mounted after cleaning and checking.

Startmotorn, som renoverades tidigare, har funnit sin plats på motorns vänstra sida.

The starter that was rebuild earlier, has fount its place on the left side of the engine block.

Första etappen klar! Motor och växellåda monterade med alla de olika delarna. Nästa steg i renoveringen är ramen med fram- och bakaxeln, tillsammans med bromsarna.

First phase done! Engine and transmission assembled with all the different parts. Next step is the frame with front and rear axle, together with the brakes.

Augusti 2009
En provbänk gjordes i ordning inför den första testkörningen av sidventilsmotorn. Motor, 6V batteri, avgassystem och kylare monterades på en lastpall, tillsammans med en liten skvätt bensin i en flaska. Efter några små justeringar och lite startgas startade den och gick fint.

August 2009

The first test run of the sidevalve engine. Battery, exhaust and radiator are mounted, and some petrol in a bottle. After some small adjustments it started and went fine.

|<   <   6 7 8 9 10   >   >|


M-B Classic