Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Tändfördelaren

The distributor

Februari/February 2009
Den tändfördelare jag fick med bilen var inte original till 170 Va/Vb. Den var försedd med en vakuumdosa för automatisk justering av tändförställningen och ska egentligen sitta i 170 S-modellen. Men efter lite eftersökningar fick jag på Ebay i Tyskland tag i en annan originalfördelare, utan vakuumregleringen.

The distributor that was delivered with the car was not the original for the 170 Va/Vb. It was equipped with a vacuum device for automatically adjusting the ignition timing, and should actually fit the 170 S model. But after some searches, I found an original distributor on Ebay in Germany.

Originalfördelaren, en Bosch VE 4 CR 388. På bilden är själva drivaxeln borttagen (den som är går ner i motorblocket till oljepumpen). Fördelaren var i bra skick, men stiften och hålen i medbringaren till drivaxeln var väldigt slitna och glappa. För att tändningen ska bli exakt och motorn få en bra gång får det inte förekomma något glapp i överföringen från vevaxeln till fördelaren. Nya stift kommer därför att tillverkas och monteras.

The original distributor for my car, a Bosch VE 4 CR 388. The drive shaft (that connects the distributor to the oil pump and crank shaft) is not fitted. The distributor was in good condition, but drive shaft lathe carrier was very loose, because of the pins and the holes were worn. For the engine to run smooth and the ignition to be precise, there must be no gap in the drive shaft coupling, so new pins will be made.

Nya tänddelar. Fördelarlock, brytarspetsar och kondensator.

New ignition parts. Distributor cap, contact-breaker points and capacitor.

Rengjord, renoverad och klar, med nya delarna. Nya hål och stift gjordes i medbringaren för att få bort glappet i drivaxeln. Nu är det bara tändkablarna kvar att anslutas.

Cleaned and reconditioned distributor, with the new parts. New holes and new pins were made in the lathe carrier to eliminate the gap in the drive shaft. Now it is only the ignition cables left to connect.

|<   <   5 6 7 8 9   >   >|


M-B Classic