Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Karossarbete

Body work

Mars/March 2011
Arbetet att tillverka en ny trästomme är snart klart, men innan den nya stommen monteras måste karossen rostlagas. För att snabbt och effektivt få en plåtren kaross som enkelt går att svetsa i har jag låtit blästra karossen.

The work with producing a new wooden frame is almost done, but before the new frame is mounted the body need rust repaired. Prior to the welding work, the body has been sand-blasted.

Karossen blästrad och grundlackad. Endast den nedre - robusta halvan - blästrades. Taket är ömtåligt eftersom det mer eller mindre ligger helt löst p.g.a. att trästommen som det är fäst vid, har demonterats. Taket kommer att slipas för hand.

The body sand-blasted and primed. Only the lower - the more stable body half - was blasted. The roof is quite fragile due to the absence of the structural wood. The roof will be sanded by hand.

Tillbaka i verkstaden. För att stabilisera och minimera risken att karossen blir skev under svetsarbetet kommer först dörrarna att passas in och sedan kommer karossen att fixeras på chassiet.

Back in the workshop. In order to stabilize and minimize the risk of body becoming warped during the welding work, the body will be fixed at the chassis.

Blästringen avslöjade ett och annat... Karossen var på sina ställen som ett såll.

The blasting revealed a few things ... The body was in some places as a sieve.

Här väntar ännu mer svetsjobb...

More future welding work...

En del av det rostiga taket behöver ersättas av ny plåt.

A small part of the roof needs to be replaced with new sheet metal.

Ny plåtkant har MIG-svetsas på plats.

New piece of sheet-metal welded in place.

Sedan tennspacklades plåtskarven. Förhoppningsvis kommer inget att synas när allt är klart.

Tin is used to cover the joints. Hopefully, nothing will be visible when finished.

|<   <   15 16 17 18 19   >   >|


M-B Classic